PÅGÅENDE PROJEKT

Återskapa lertäkt till åkermark i Lyngby, i Lunds kommun

Uppföra stallbyggnader för grisar i Trelleborgs kommun

Återskapa lertäkt till åkermark i Lyngby, i Lunds kommun

Ulf och André Stenshed bedriver jordbruk med växtodling och planerar att återställa en före detta lertäkt till åkermark på sin fastighet. Återställningen sker genom att jordmassor transporteras till platsen så att ursprunglig markyta återskapas.

Uppföra stallbyggnader för grisar i Trelleborgs kommun

Stora Markie Gods AB, planerar att bygga stallar för en integrerad djurhållning med grisar som omfattar 1 500 suggor och 13 000 slaktgrisar i nya byggnader.