AGELLUS

MILJÖKONSULTER

LÄGG DIN TID PÅ ANNAT ÄN ADMINISTRATION


För många lantbrukare tar pappersarbetet tiden från det viktiga arbetet på gården. Låt oss avlast dig!

VI HJÄLPER DIG MED...

  • tillstånds- och anmälningsärenden enligt Miljöbalken.

  • upprättande av kontrollprogram samt miljörapportering.

  • miljörapport och BAT-redovisning