RA STYRKOR

Vi har ett nära samarbete med våra kunder och tjänsterna anpassas till den enskilda verksamheten. Vi tar hjälp av varandras erfarenheter för att få den bästa lösningen för kunderna.

KONTAKT

 
 
 
 

OM OSS

Agellus startade för mer än 20 år sedan då Annika och Håkan såg att tillstånds- och anmälningspliktiga djurhållare behövde hjälp med miljöansökningar och andra formella kontakter med miljömyndigheterna. Det behövdes också branschanpassade system för med rutiner och checklistor så att djurhållare enklare skulle ha kontroll på och uppfylla alltfler formella krav. Agellus fokus ligger fortfarande på hjälp med tillståndsansökningar och det efterföljande miljöledningsarbetet i djurhållande verksamheter men vi arbetar också med näraliggande verksamheter som biogas och livsmedelsindustri.

VÅRA EXPERTER

Håkan Andersson

Lantmästare

Stefan Fahlstedt

Miljövetare

Annika Henriksson

Agronom

Annika Svensson

Biolog