VÅRT MÅL ÄR ATT UNDERLÄTTA DITT

ARBETE

UTVALDA TJÄNSTER

Tillståndsärenden

Vi hjälper till med samrådsunderlag, myndighetskontakt, ta fram miljökonsekvens-beskrivning och alla förundersökningar som behövs inför tillstånds-ansökan.

Miljörapporter

Till miljörapporten hjälper vi dig att sammanställa de uppgifter som ska redovisas. Vi hjälper dig med BAT-EAL uträkningar och övrig rapportering.    

Kontrollprogram

Genom att upprätt kontrollprogram med egenkontroll och miljöledning underlättas ditt miljöarbete och tillsammans skapar vi rutiner som säkerställar att lagar och regler följs.

VÅR KAPACITET

1

Med mer än 50 år samlad kunskap från branschen har vi gedigen erfarenhet både från arbete för kommun, länsstyrelse och verksamhetsutövare. 

2

Vi har brett kontaktnät och för de uppdrag der behövs tar vi hjälpa av andra konsulter för att skapa en helthetslösning åt kunderna. 

3

Vi är verksamma över hela södra Sverige med huvudfokus i Skåne och Halland men även med uppdrag i Västra Götaland och Västmanland.