VÅRT MÅL ÄR ATT UNDERLÄTTA DITT

ARBETE

UTVALDA TJÄNSTER

Tillståndsärenden

Vi hjälper till med samrådsunderlag, myndighetskontakt, ta fram miljökonsekvens-beskrivning och alla förundersökningar som behövs inför tillstånds-ansökan.

Miljörapporter

Till miljörapporten hjälper vi dig att sammanställa de uppgifter som ska redovisas. Vi hjälper dig med BAT-AEL uträkningar och övrig rapportering.    

Miljöledningssystem

Genom att upprätta kontrollprogram med egenkontroll och miljöledning underlättas ditt miljöarbete och tillsammans skapar vi rutiner som säkerställer att lagar och regler följs.

VÅR KAPACITET

1

Vi har mer än 50 års samlad erfarenhet från branschen genom konsultarbete till lantbruk/ djurhållning, arbete för kommuner och länsstyrelser men även som verksamhetsutövare.

2

Vi har ett brett kontaktnät och där det behövs tar vi hjälp av andra konsulter för att ge våra kunder en helhetslösning.

3

Vi är verksamma i hela södra Sverige med fokus i Skåne och Halland men våra kunder finns också i Västra Götaland, Öland och Västmanland.